AKUPUNKTUR I KINA

040-6269 666/ 0721-619 666

Kinesisk Klinik


AKUPUNKTUR I KINA:Traditionell kinesisk medicin med akupunktur som en form av behandling är lika med västerländsk medicin i Kina. Naturmedicinen likställs också med västerländsk medicin och måste därför ges av specialutbildade proffs.


 I Kina måste du få läkarintyg och få tillstånd från hälsokommittén att arbeta med akupunkturbehandling, i enlighet med allmänläkaren.


 Det finns sjukhus som koncentrerar sig uteslutande på TCM och behandlar akupunktur med naturmedicin och västmedicin. Dessutom finns det TCM-avdelningar på alla västra sjukhus (dvs. institutioner med akupunktur och traditionell kinesisk medicin). 


På medicinsk universitet i Kina är man en vanlig medicinsk utbildning, det är Westen-medicin som vi vet i Sverige. Den andra är en medicinsk utbildning i traditionell kinesisk medicin med akupunktur och örter. Den teoretiska delen är gemensam för båda programmen - dvs. de västerländska läkarna studerar också TCM med akupunktur och att TCM-läkare studerar de teoretiska delarna av en normal medicinsk utbildning, såsom anatomi, fysiologi och patologi (lärande om sjukdomar) etc.


 Livsstilsjukdomar kan förebyggas med akupunktur Kineserna har också blivit medvetna om livsstilssjukdomar och TCM med akupunktur har visat sig vara en mycket effektiv metod för förebyggande - genom att stärka immunförsvaret.   


Akupunktur i samband med Western Medicine Acupuncture används också som stödjande behandling för västerländska behandlingsmetoder, inklusive främjar läkning, minskar smärta och biverkningar efter operation, kemoterapi, strålbehandling och andra former av behandlingar som stressar kroppen.

AKUPUNKTUR I SVERIGE:I Sverige är akupunktur och traditionell kinesisk medicin fortfarande omgiven av lite mysterium och okänt för de flesta.
Många har provat akupunktur - ofta som en sista möjlighet efter att ha gått igenom det svenska medicinska systemet och andra alternativa behandlingar utan framgång.
Det är en fel inställning att betrakta akupunktur som en sista utväg - i själva verket kan akupunktur åtgärda akuta sjukdomar och förebygga livsstilssjukdomar såväl som kroniska sjukdomar (smärta etc.)
Det finns ingen officiell kontroll över akupunkturkliniker i Sverige. Det innebär att alla kan öppna en klinik och behandla patienter. Detta har bidragit till att ge ett felaktigt intryck av akupunktur, som faktiskt är en vetenskap på hög nivå.
Akupunktur är inte farlig när den utförs professionellt och fysiskt korrekt. Detta innebär att terapeuten behöver kunskap om bland annat kroppens anatomi och sjukdomar och att de förstår vad sjukdomarna medför.

 Amiralsgatan 24b, 211 55 Malmö

            

 040-6269 666 / 0721-619 666

            

info@kinesiskklinik.se

Copyright @ All Rights Reserved